NBS: Nema prepreka za plaćanje preko Pejpala

NBS navodi da su izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju iz decembra 2012. godine otklonjene sve zakonske prepreke za obavljanje platnog prometa preko tog servisa.

Tim zakonom omogućeno je da građani preko Pejpala plaćaju robu iz inostranstva u devizama.

Kako se dodaje, utvrđeno je da se sredstva građana kod Pejpala ne smatraju depozitom, već se vode na podračunu koji se kod te agencije otvara za namene elektronske kupoprodaje robe i usluga.

NBS ističe da je Pejpal oslobođen odgovornosti da proverava učesnike u kupoprodajnim transakcijama koje se obavljaju u Srbiji, imajući u vidu da je na trgovcu odgovornost za eventualnu naplatu u evrima.

Korisnici su u obavezi da, pri obavljanju transakcija, poštuju propise koji se primenjuju u Srbiji.

Napominje se da je za kontrolu deviznog poslovanja trgovaca nadležna Poreska uprava Ministarstva finansija.

Izvor: Beta