U ovih 25 zemalja žene imaju bolji položaj nego u ostalim delovima sveta

Svake godine od 2006, Svetski ekonomski forum predstavlja godišnji izveštaj koji ispituje jaz između muškaraca i žena u četiri kategorije: ekonomsko učešće, školska sprema, zdravlje i opstanak i političko osnaživanje. Od 110 zemalja koje su uključene u svakom izveštaju 95 su pokazale napredak u poslednje četiri godine.

Globalno, to znači da žene imaju sve više mogućnosti nego ikada za ekonomsku participaciju, dobijaju veći pristup obrazovanju, duže i zdravije žive, a imaju i veću ulogu u političkom odlučivanju.

Ovo je 25 zemalja u kojima su žene u najboljem položaju:

1. Island
Ovo je peta godina da je Island u samom vrhu, što znači da i dalje ima najmanje rodnih razlika u odnosu na druge zemlje učesnice. Veliki broj žena su visoko obrazovane.
2. Finska
Iako je njena ukupna ocena neznatno opala u ekonomskom učešću i mogućnostima, ostali faktori i dalje su na visokom nivou.
3. Norveška
Norveška je imala mali porast u ukupnom rezultatu ove godine. Od 2008. Svi upravni odbori su obavezni da 40% čine žene.
4.Švedska
Sa 44,7 odsto ona je jedna od zemalja sa njvećim procentom kada je reč o broju žena u parlamentu.
5.Filipini
U velikoj meri u poslednjih nekoliko godina poboljšao se posebno položaj žena kada se radi o njihovom učešću u politici.
6.Irska
Irska je pala za jedno mesto ove godine, zbog manjeg skora kada se radi o ekonomskom učešću i ravnopravnosti u platama, ali je i dalje u top 10 sa jakim rezultatima u drugim indeksima.
7.Novi Zeland
Novi Zeland je jedna od samo dve zemlje (uključujući Filipine) iz Azije i pacifičkog regiona da je u prvih 10, ali je pao za jedno mesto zbog manje jednakosti u zaradama.
8. Danska
Veliki broj žena je visoko obrazovano i visok je procenat učešća žena u politici.
9.Švajcarska
Pomerila se za jedno mesto unapred zbog povećanja prihoda koji ostvaruju žene.
10. Nikaragva
Ovo je jedina zemlja Latinske Amerike u top 10, mada je peta kada se radi o političkom osnaživanju.
11. Belgija
Ona je napredovala u ekonomskom učešću i prilikama koje se omogućavaju ženi.
12.Letonija
Napredovala je tri mesta i jedna je od retkih koja je u potpunosti ukinula polne razlike kada se radi o stručnoj spremi, zdravlju i opstanku.
13.Holandija
Pala je za dva mesta ove godine, delimično usled smanjenja žena u parlamentu sa 41 na 39 odsto, ali je i dalje među prvih 15 zemalja u svetu.
14.Nemačka
Ona je pala za jedno mesto, zbog malog pada u zaradama, ali je još uvek u top 15.
15.Kuba
Popela se za četiri mesta zbog povećanja žena u parlamentu.
16. Lesoto
Ova zemlja iako je iz Afrike od početka ovih istraživanja od 2006.godine nalazi se u samom vrhu.
17. Južna Afrika
Izgubila je samo jedno mesto zbog pada ekonomske participacije i nižeg nivoa prilika koji imaju žene.
18. Ujedinjeno Kraljevstvo
Velika Britanije je stabilna i nalazi se na ovom mestu već nekoliko godina.
19. Austrija
Austrija je skočila za jedno mesto zbog toga što su se poboljšale ekonomske mogućnosti za žene.
20. Kanada
Poboljšala je svoje mesto zbog većeg zapošljavanja žena i boljih ekonomskih prilika i u ovoj državi ne postoje nejednakosti kada se radi o obrazovanju.
21. Luksemburg
Zbog toga što je procenat žena u parlamentu pao sa 25 na 22 odsto izgubio je četiri mesta, ali je u top 10 zemalja koje su najviše napredovale od početka ovih istraživanja.
22. Burundi
Pre svega na ovom mestu se nalazi zbog ekonomskih prilika koje se pružaju ženama.
23. Sjedinjene Američke Države
Iako je rejting pao za jedno mesto, ovde nema jaza među polovima u obrazovanju i zdravstvu, a uočeno je i poboljšanje kada je reč o ženama u parlamentu, pošto je učešće žena 18 odsto.
24.Australija
Napredovala je u odnosu na prethodno istaživanje zbog većeg učešća žena u politici i njihovog ekonomskog učešća.
25. Ekvador
Skočio je za 8 mesta zbog povećanog učešća žena u parlamentu, ali došlo je do poboljšanja i ostalih indikatora.

Izvor: Hafingtonpost
Foto: Stock