Ratni veterani ostaju bez dnevnica

U obrazloženju konačne presude Velikog veća navedeno je da podnosioci žalbe nisu iskoristili sve pravne lekove koje im nudi domaće pravosuđe.

“Sud ne smatra da postoje specijalni razlozi za izuzimanje podnosioca žalbe od obaveze da iscrpe domaće pravne lekove, u skladu sa adekvatnim pravilima i procedurama u domaćem pravosuđu”, kaže su u odluci suda u Strazburu.

Sa 14 glasova za i tri protiv, sud je podržao prigovor države Srbije koji se tiče toga da podnosioci žalbe nisu iskoristili sve pravne lekove koji se odnose na njihovu pritužbu po osnovu diskriminacije.

“Kao posledica toga, sud smatra da ne može da razmatra ovu žalbu”
, zaključuje se u presudi Velikog veća.

Žalbu je podnelo 30 osoba, pretežno iz Niša i njegove okoline, a svi su bili rezervisti Jugoslovenske Vojske u vreme NATO bombardovanja, navedeno je na sajtu suda.

Pravni zastupnik ratnih veterana Srđan Aleksić ranije je izjavio da bi ratne dnevnice trebalo isplatiti za oko 16.500 boraca iz Niša i to po 3.500 evra sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom što bi ukupno za sve veterane iz Niša bilo oko 50 miliona evra.

Prema Aleksićevim rečima, broj boraca koji očekuju isplatu ratnih dnevnica iznosi oko 70.000 u Srbiji.

Udruženja boraca rata 1999. saopštilo je da im je odluku Suda telefonom preneo zastupnik veterana Srđan Aleksić. Veterani su u krenuli ka centralnom gradskom trgu gde će odluku suda saopštiti svim borcima i članovim njihovih porodica.

Izvor: Beta/ b92