Stefanović tvrdi da je njegova doktorska disertacija ocenjena povoljno

On tvrdi da je ista komisija, u pisanom obliku, izuzetno povoljno ocenila pomenutu disertaciju i dala saglasnost da se pristupi javnoj odbrani.

"Imajući u vidu činjenicu da sam odbranio magistarski rad, po zakonu nemam obavezu da doktorske studije pohađam u trajanju od šest semestara, kao oni koji su branili master rad"
, objasnio je Stefanović.

Stefanović navodi i da su "reference koje je koristio tokom pisanja disertacije jasno navedene, što je uobičajeni postupak u pisanju svih doktorskih disertacija, pri čemu premise utvrđene metodologije pisanja naučnog rada nalažu i ukazuju na neophodnost nadgradnje novih empirijskih saznanja na postojeću činjeničnu građu i prethodno definisane teorijske postulate".

Izvor: Blic

Pogledajte još
Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.