4 modela privatizacije po novom zakonu: Ko ide u raj, a ko u pakao?

To je rekao ministar privrede Dušan Vujović, koji je juče u Nišu otvorio raspravu o predlogu zakona o privatizaciji i o izmenama zakona o stečaju.

Predviđeno je da javna rasprava traje do 14. jula. Tokom idućeg meseca u skupštinskoj proceduri naći će se nacrt novog zakona o privatizaciji koji će omogućiti da se pod tržišnim uslovima okonča privatizacija 584 društvena preduzeća. Trenutno je u statusu restrukturiranja 161 firma.

- Novi zakon odrediće ko će u raj, a ko u pakao. Ponudiće mogućnost da se izađe iz ovog ćorsokaka i da se ovo čistilište restrukturiranja zatvori i da vidimo nakon toga ko ide u raj, a ko ide u pakao. Usvajanje tog zakona omogućiće i konačni završetak privatizacije društvenog kapitala do kraja 2016. godine. Novi zakon neće pokušavati da unapred nametne metode privatizacije, kao što je to bio slučaj sa starim zakonom, već će se naknadno određivati šta je najbolji model. Očekujemo da se novim zakonom ovo krvarenje iz budžeta smanji i zaustavi - kaže Dušan Vujović, ministar privrede.

Kada je reč o Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, Vujović je rekao da su ciljevi brži proces stečaja, pojačana uloga poverilaca, smanjenje troškova tog postupka.

- Očekuje nas i usvajanje novog zakona o podsticajima, a jedna od novina je da će za davanje podsticaja investitorima morati da bude postignut konsenzus pet ministara - ističe Vujović.

Pretvaranje potraživanja u kapital

- Država može da konvertuje svoja potraživanja, da ih prenese u kapital i da ih kao svoj udeo u procesu privatizacije prenese strateškom investitoru. Nešto što je inače nenaplativo država na ovaj način pretvara u kapital. Neposrednu pogodbu smo uveli da bismo legalizovali ono što se dešava u realnosti privrede Srbije i velikog broja privreda u svetu - rekao je Vujović.

„Nema ništa loše u tome ako postoji transparentnost u dogovorima i ako ne postoje transakcije koje se rade mimo zakona“, pojasnio je ministar.

Po novom predlogu zakona o privatizaciji, prodaja preduzeća podrazumevaće, osim prodaje kapitala i imovine, besplatne podele akcija zaposlenima i mogućnost strateškog partnerstva.

- Metod neposredne pogodbe je totalni novitet u odnosu na rešenja iz prethodnog zakona, a on će se primenjivati izuzetno kada je opšti, odnosno strateški interes Republike Srbije. Rigoroznije je i utvrđivanje početne cene, jer će ona iznositi najmanje jednu polovinu od procenjene vrednosti kapitala, odnosno imovine, a ranije je bilo 20 odsto. Nova početna cena na drugom prikupljanju ponude u javnom nadmetanju je najmanje jedna trećina, dok je pre bila 10 odsto od procenjene vrednosti kapitala, odnosno imovine - kaže za “Blic” Ljubodrag Savić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Članica Saveta za borbu protiv korupcije Jelisaveta Vasilić ocenila je da Nacrt zakona o privatizaciji predstavlja određeni napredak, ali da “ostavlja prostor za koruptivne radnje i pranje novca”.

- Ovaj predlog nema odredbe kojima bi se omogućila kontrola pranja novca, što znači da će opet postojati mogućnost pojave Šarića i ostalih - rekla je ona.

Izvor: Blic

Pogledajte još