Numerologija: Izračunavanje i tumačenje broja životnog puta

Ako dobijeni broj odgovara dosadašnjem izračunatom intimnom broju, omogućiće nam ostvarenje intimnih želja.
Ako dobijeni broj odgovara nedostajućem broju, očekuju nas teška vremena i prepreke.
Ako odgovara broju ostvarenja, uticaće na naše društvene i profesionalne ambicije.
Ako odgovara broju izražajnosti, sa sigurnošću ćemo se moći izvanredno izražavati.

Niko ne može izbeći svoj životni put ali zato način prelaska kroz njega može biti promenjen. Mi možemo naučiti upravljati njime, a naše ponašanje može ublažiti ili zaobići negativne tendencije broja životnog puta.

Broj životnog puta računa se sabirajući dan, mesec i godinu rođenja.

Npr. Mina Aleksić rođena je 25.07.1952. godine,
2+5+7+1+9+5+2 = 31 31 = 3+1 = 4

Broj životnog puta Mine Aleksić je 4

TUMAČENJE BROJEVA ŽIVOTNOG PUTA

Broj 1:
Naglašen lični uspeh. Aktivni život u pokretu, težak, ali ga sreća prati.
Savet: Neophodna je volja, hrabrost, sigurnost i izdržljivost.
Ako je broj 1 nedostajao do sada i ako su 2 i 4 bili izražajni brojevi, očekuj poteškoće.

Broj 2:
Veza i venčanje u prednosti. Puno promena. Uspeh dolazi kasno, osim ako ne dobijete pomoć.
Savet: Neophodna je tolerantnost, strpljivost i stabilnost.

Broj 3:
Do izražaja dolaze kontakti, veze i društveni život. Retke prepreke. Brz uspeh.
Savet: Neophodna je otvorenost, ambicija i laki kontakti.
Dolazi do poteškoća ako je broj 3 do sada nedostajao i ako je 4 izražajni broj.

Broj 4:
Uspeh u poslu ako ste izdržljivi. Spor, ali siguran uspeh. Nesklonost riziku.
Savet: Neophodan je red, strogost i izdržljivost.
Poteškoće ako je broj 4 do sada nedostajao i ako su 1, 3, 5, 8 i 11 brojevi izražajnosti.

Broj 5:
Pokretnost, promenljivost, putovanja, fizičke aktivnosti, sloboda, avanture, strastven život, ali mogući rizici i nesreće.
Savet: Neophodni su elastičnost, adaptacija, drskost i dobro zdravlje.
Dolazi do poteškoća ako je broj 5 do sada nedostajao i ako su brojevi 2, 4 i 6 izražajni brojevi.

Broj 6:
Teške obveze i iskušenja. Puno ponuda, ako su ambiciozne ponude, uspeh je velik, kod dvoumljenja uspeh nepotpun. Ljubav i brak u prednosti.
Savet: Neophodna je volja i pomirljivost.
Poteškoće ako je broj 6 do sada nedostajao i ako je broj 5 izražajni broj.

Broj 7:
Misaoni poslovi, analize i istraživanja u prednosti. Samostalnost, usamljenost i nezainteresiranost za uspeh. Prijateljstva u prednosti, a poteškoće u braku.
Savet: Neophodno je razmišljanje i nesebičnost.
Poteškoće ako je do sada nedostajao broj 7 i ako su brojevi 8, 11 i 22 izražajni brojevi.

Broj 8:
Ambicije, moć i novac dolaze do izražaja. Dosta rizika u životnom putu, ali veliki uspeh.
Savet: Neophodna je stabilnost, hrabrost i izdržljivost.
Poteškoće ako je broj 8 do sada nedostajao i ako su 4, 7, 2, 9 brojevi izražajnosti.

Broj 9:
Prednost se daje putovanju, poznanstvu, a sve u potrazi za idealom. Velike ambicije i uspeh na poslovnom planu. Opasnost i prepreke, ali na kraju uspeh.
Savet: Neophodna je pokornost, osetljivost, otvorenost i hrabrost.
Poteškoće ako je broj 9 do sada nedostajao i ako su brojevi 2 i 8 izražajni brojevi.

Broj 11:
Daje se prednost željama i ostvarenju ambicija. Do izražaja dolazi inteligencija i moć nad drugima. Veliki uspeh, a moguć i pad.
Savet: Neophodna je energija, volja, strpljivost i stabilnost.
Poteškoće ako je broj 11 do sada nedostajao i ako su brojevi 2, 4,7 izražajni brojevi.

Broj 22:
Moguća ostvarenja svih velikih planova. Nadprosečna inteligencija. Lični život u drugom planu. Aktivnost u prednosti. Želja za konstruktivan rad drugih.
Savet: Neophodna je humanost i svi pozitivni kvaliteti.
Poteškoće ako je broj 22 do sada nedostajao i ako su brojevi 2, 4, 7 izražajni brojevi.

tarot.majstori.hr