Kako da zamenite robu sa greškom?

Novi Zakon o zaštiti potrošača primenjuje se od danas. Cilj mu je da zaštiti kupce i omogući im da što brže robu kupljenu s greškom ili je u garantnom roku pokvarena ili oštećena zamene novom ili je, ako na to pristanu, oprave o trošku trgovine.

Broj prekršaja povećan je sa 50 na 83, a većina se odnosi na nepoštovanje rokova. Trgovci koji ne budu isporučivali robu na vreme ili ne obaveste kupca da nakon potpisivanje ugovora i kupovine putem interneta ima 14 dana da se predomisli biće kažnjeni.

Rešavanje za 15 dana
Rok za odgovor na reklamaciju je osam dana, a ona mora da se reši za 15 dana, odnosno za 30 dana kada potrošač ima problem sa nameštajem i tehnikom. Prethodni zakon taj je rok definisao kao „primereni rok”, pa se dešavalo da je trgovac uređaj mogao da drži u servisu mesecima.

Potrošač bira
U prvih šest meseci od kupovine trgovci će robu moći da pošalju na servis samo uz odobrenje potrošača. Ukoliko je nezadovoljan, kupac može da bira između popravke i zamene proizvoda.

Raskid ugovora
Kod ugovora na daljinu i kod ugovora zaključenih van poslovnih prostorija potrošač može jednostrano da odustane u roku od 14 dana čak i bez navođenja razloga.

Kolektivne tužbe
Potrošačke organizacije koje su registrovane imaće pravo da podnose prijave za zaštitu kolektivnih interesa kupaca ukoliko im se minimum deset potrošača javi sa istim problemom kod istog trgovca.

Obustava usluge
Predstavnici udruženja za zaštitu potrošača sedeće u javnim komunalnim preduzećima u savetodavnim telima. Propisano je da ako potrošač dva meseca ne plati neki račun, JKP može da mu obustavi pružanje usluge

Tržišna inspekcija imaće ovlašćenja da kažnjava trgovce, što im stari zakon nije omogućavao.

Kako da zamenite patike
Put da kupci zamene svu oštećenu robu u garantnom roku je sledeći:
1 Podnošenje reklamacije - rok za odgovor osam dana
2 Ako trgovac prihvati reklamaciju - kupac bira da li će zamenu ili opravku
3 Trgovac ima rok 15 dana da ispuni želju potrošača
4 Ako je trgovac prihvatio reklamaciju, ali za 15 dana nije ispunio želju kupca, on se obraća tržišnoj inspekciji. Novina je da će u tom slučaju prodavac biti kažnjen

Ukoliko trgovina ne prihvati reklamaciju, potrošač preduzima sledeće korake:
1 Obraća se udruženju za zaštitu potrošača
2 Ako se pregovorima ne reši problem, udruženje obaveštava Tržišnu inspekciju
3 Ako ni to ne urodi plodom, inspekcija angažuje telo za medijaciju
4 Konačno, ako svi ovu pokušaji propadnu, sledi tužba sudu

Nadlanu / izvor: 24sata

Pogledajte još
Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.