Počela edukacija o energetskoj efikasnosti

Jednodnevna obuka operativnog menadžmenta i tehničkog osoblja TENT-a održana je u okviru projekta „Analiza potencijala i programa organizovanog praćenja i unapređivanja energetske efikasnosti EPS-a u proizvodnji uglja i proizvodnji i distribuciji električne i toplotne energije". Obrađivač studije o energetskoj efikasnosti je konzorcijum na čelu sa Elektrotehničkim institutom „Nikola Tesla" iz Beograda.

- Poznato je da u Srbiji efikasnost nedostaje na mnogim mestima, pa i u energetici. Energetska efikasnost treba da doprinese tome da koeficijenti korisnog dejstva budu što bolji i da praktično iskorišćenje uglja kojeg sagorevamo ovde, kao i električna energija koju proizvedemo budu što kvalitetniji – izjavio je mr Čedomir Ponoćko, direktor PD TENT.

On je rekao i da se energetska efikasnost najviše odnosi na kotlove, jer oni imaju takozvani „falš vazduh" u dosta velikom procentu što smanjuje efikasnost njihovog rada.

Miroslav Tomašević, direktor za unapređenje sistema PD TENT, naglasio je da je PD TENT lider kako u proizvodnji električne energije tako i u sprovođenju svih normativa koji se primenjuju u Evropi i svetu. TENT već ima sistem za upravljanje kvalitetom QMS, prema standardu ISO 9001, OHSAS 18001 - sistem bezbednosti i zdravlja na radu i EMS - sistem zaštite životne sredine u skladu sa standardom 14001, koji su sastavni delovi integrisanog sistema menadžmenta. Prema rečima Tomaševića, ova obuka je početak edukacije kadrova kako bi olakšali sprovođenje svih zadataka koji su pred nama.

- Cilj današnje edukacije je da se operativni menadžment PD TENT upozna sa zakonskim okvirima i zakonskim zahtevima, da se vidi koje su to pripreme koje treba svako privredno društvo EPS-a da obavi da bi se blagovremeno pripremilo za sprovođenje Zakona o efikasnom korišćenju energije – rekao je dr Aleksandar Nikolić, rukovodilac studije.

Pored Nikolića, sa osnovnim elementima studije polaznike seminara upoznali su i predavači prof. dr Milan Kukrika, prof. dr Goran Jankes, mr Mirjana Stamenić i mr Slobodan Grkavac.

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.