Beograd podiže spomenik poslednjem ruskom caru - od radioaktivnog kamena?!

Radioaktivnost kamena za postolje spomenika, koji bi trebalo da bude postavljen u novembru mesecu, u parku u Ulici kralja Milana, u centru Beograda, bila je povišena za najmanje 20 odsto.

Transport ovog kamena od granita zaustavljen je dva puta - na carinskim prelazima između Ukrajine i Rumunije, a potom i na granici Rumunije i Srbije, u noći između 7. i 8. oktobra.

Kamioni koji su prevozili kamen iz Rusije najpre su zaustavljeni na graničnom prelazu Halmeu, između Ukrajine i Rumunije. Tada su rumunski carinici prvi put detektovali povišenu radioaktivnost, ali su nakon dodatnih provera kamioni pušteni da nastave put do Srbije. U Srbiju je ušao preko graničnog prelaza Vatin. Nakon provere carinika, od nadležnih organa dobijena je dozvola za propuštanje u Srbiju. List "Danas" nije uspeo da ustanovi na osnovu kojih parametara je dozvola data.

Carinski službenici imaju zadatak da pri vršenju kontrole robe i putnika detektuju svako prekoračenje doze iznad prirodnog nivoa radioaktivnog zračenja za datu lokaciju. Ukoliko carinski službenik detektuje prekoračenje doze od 20 odsto iznad prirodnog nivoa zračenja, o tome odmah obaveštava inspekciju nadležnu za zaštitu od jonizujućih zračenja i Agenciju za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, koji odlučuju o daljem postupku. Vozilo u kojem je detektovano prekoračenje doze iznad prirodnog nivoa zračenja za datu lokaciju, smešta se na bezbedno mesto sa koga neće ugroziti granični prelaz i zdravlje ljudi.

Takođe, Uprava za transport opasnog tereta je ključno telo koje je nadležno da izdaje dozvole za prevoz opasnih materija. Domaće zakonodavstvo o transportu opasnog tereta je zasnovano, između ostalog, i na Konvenciji o fizičkom obezbeđenju nuklearnog materijala. Imajući u vidu da je kamen povišene radioaktivnosti stigao iz Rusije, neophodno je istaći da Rusija nije ratifikovala taj sporazum, odnosno da ga je najpre potpisala a ubrzo potom odbacila. Potpisnica je i Evropska zajednica za atomsku energiju.

Kamen od granita bi trebalo da stigne na odredište blizu Skupštine Srbije. Kamen je naručila Skupština grada. Postavljanje spomenika Caru Romanovu u centar Beograda događaj je u okviru obeležavanja stogodišnjice od Prvog svetskog rata, a poklapa se i sa posetom ruskog patrijarha u novembru ove godine.

Izvor: Danas

Pogledajte još
Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.