Građani dobili nove trafostanice

Uz kvalitetno snabdevanje i briga o estetici

Na području PD „Elektrodistribucija Beograd“ letos je počela zamena zastarelih trafostanica 10/0,4 kV, tipa „kula“, koje su građene pedesetih i šezdesetih godina prošlog veka najčešće u prigradskim naseljima. Ove TS menjaju se novim, savremenim poluukopanim.

Prva od tih TS postavljena je u julu u naselju Železnik, a odmah za njom postavljene su i trafostanice u Moštanici i Belom potoku. Da je novo rešenje bolje, savremenije, a estetski je neuporedivo lepše uverili smo se u Ulici Darinke Radović u naselju Železnik. Naime, izgled parka između stambenih zgrada, u kome je smeštena nova trafostanica, nije narušen, već se novi elektroenergetski objekat potpuno uklopio u okolinu.

Naše zapažanje potkrepili su i Veljko Baošić, viši saradnik u Službi TS 10/0,4 kV, kao i Boris Babić, takođe viši saradnik rakovičkog pogona, ali u Odeljenju podzemnih vodova 1 i 10 kV. Naši sagovornici ističu da je trafostanicu dovezla dizalica HIAB i spustila je na već pripremljeno mesto, a da pritom nijedno drvo nije oštećeno.

- Nova trafostanica je mala po gabaritu, niska je, neupadljiva i potpuno je uklopljena u okolinu, za razliku od prethodne koja je bila jako visoka –
ističu Babić i Baošić, dodajući da je ipak najvažnije da je nova trafostanica jednostavna za manipulaciju.

- Na 10 kV postrojenju ugrađena je RMU oprema, odnosno oklopljeno postrojenje bezbedno je za manipulaciju. Za razliku od ovog rešenja, „kula“ je imala stare ćelije, postavljene na spratu, pa je prilikom intervencija izvršilac morao da se penje stepenicama. To je komplikovano i nebezbedno, a svaka montaža u tim uslovima je teška.

U ovaj posao uključio se čitav Pogon, pa je pregledano celo područje konzuma i napravljen je raspored za zamenu velikog broja ovih dotrajalih i nebezbednih elektroenergetskih objekata. Gledalo se da se zamena uradi tamo gde je bilo slobodnih lokacija, jer u velikom broju slučajeva nisu rešeni imovinsko – pravni odnosi, odnosno nema mogućnosti. Jer, „kula“ se ruši tek pošto se nova trafostanica postavi, što znači da mora biti mesta za obe.

(old_image)

Stanari okolnih zgrada sa odobravanjem reaguju na promene, jer su stare trafostanice, sa svojom stazom, zauzimale mnogo mesta, a na njima se zaista videlo da ih je nagrizao zub vremena. Još kada su za vreme trajanja radova od naših kolega saznali da se radi o najmodernijim i najkvalitetnijim rešenjima što se tiče uzemljenja i opreme, nisu krili zadovoljstvo.

- Nove, male ali prostrane poluukopane trafostanice su se pokazale kao dobro, savremeno i pouzdano rešenje. Ono što je novo su tamponi koji postoje u temelju i koji upijaju vodu, pa su one dobro rešenje za ugradnju na terenima pod nagibom jer voda bez zadržavanja prolazi kroz šljunak. Krov je ravan i skida se, tako da se odozgo menja trafo - ističu na kraju razgovora naši sagovornici.

- Prednost je i što TS ima ulaze sa obe strane transformatora, pa se prilikom revizija, koje se rade pod naponom, a ako se tablica sa podacima nalazi pozadi, izbegava provlačenje pored trafoa, već se podaci sa tablice mogu proveriti sa druge strane.

Baošić i Babić najavljuju da će posle „kula“ uslediti i zamena zidanih trafostanica koje su popucale i oronule. Za taj posao još kako će dobro doći podaci sa terena koje su ekipe Pogona Rakovica „skenirale“ obilazeći teren.

Bez prekida
Naši sagovornici ističu da je demontaža starih trafostanica i postavljanje novih poluukopanih protekla gotovo bez posledica po kupce. - Kada je postavljana TS u Železniku, a slično je bilo i na drugim lokacijama, kupci su imali redovno napajanje. Zatim je prebačen jedan 10 kV kabl i TS je puštena u prazan hod. Potom su kupci na kratko ostali bez napajanja samo dok su kablovi prebačeni, pa je usledilo prebacivanje „sekundara“, to jest niskonaponske (1 kV) mreže. U trećoj etapi je prebačen drugi 10 kV kabl i odmah se pristupilo demontaži – objašnjavaju nam i dodaju da je potom usledilo vađenje temelja i zatrpavanje, kako bi se sve dovelo u prvobitno stanje.

M. Stojanić

Pogledajte još