Drugi krug obuke za „zeleni“ kredit

U okviru projekta „Unapređenje i zaštita životne sredine u kolubarskom ugljenom basenu”, vrednog 182 miliona evra, počeo je drugi krug obuke za Projekat C (nabavka i montaža opreme za upravljanje kvalitetom uglja). Plan obuke pripremili su konsultanti sa nemačkih kopova „Mibrag” i RWE, u skladu sa zahtevom KfW banke, koja finansira ovaj deo projekta. Predviđeno je da se održi 30 obuka tokom 122 dana.

Teme drugog dela obuke su kompjutersko modelovanje i modelovanje kopa, deponije uglja i simulacija sistema za upravljanje kvalitetom uglja. Predviđeno je da dr Braun, konsultant iz RWE, održi predavanje na temu „Planiranje rada kopa”. Analiza i modelovanje procesa je, prema planu predstavnika EPS-a i konsultanata, definisana za viši menadžment. Posebna tema biće „Sistem za upravljanje zaštitom životne sredine”.

Jedna od glavnih tema drugog dela obuke je deponija kao deo kompleksnog sistema upravljanja kvalitetom uglja.

– Pored transportnog sistema, deponija postaje sve značajnija kako bi se ispratile sve neujednačenosti u kvalitetu uglja. Korišćenje deponije je moderno i u evropskoj praksi. Kako kop „Tamnava - Zapadno polje” napreduje prema jugu, uloga deponije biće sve značajnija. To znači da će se veće količine uglja, procene idu čak do 90 procenata, prebacivati na deponiju, gde će se obavljati homogenizacija, a tek zatim utovar –
objašnjava dr Dinko Knežević, profesor Rudarsko-geološkog fakulteta i jedan od predavača u okviru obuke.

Deponije predviđene budućim sistemom za homogenizaciju uglja biće nove, male deponije na kojima će se ugalj zadržavati nedelju dana. One neće služiti za održavanje kapaciteta, već samo za ujednačavanje kvaliteta.

– Što je ugalj neujednačenijeg kvaliteta, teže je u sistemu eksploatacije uspostaviti regularne uslove. Veoma je bitno da se dobro shvati nova uloga deponije, jer se ona sada suštinski menja. Trenutno postoji velika deponija koja je akumulaciona i koja snabdeva elektranu ukoliko kop ne radi. Nova deponija će biti protočna, a zadržavanje uglja je tri puta kraće nego na postojećoj –
kaže dr Knežević.

Prema njegovim rečima, polaznici su se već uhodali nakon prolećnog dela obuke i stekli značajna nova iskustva. Prošli su radionice vezane za formiranje geoloških baza i korišćenje geoloških istražnih radova za rudarsku eksploataciju, planiranje površinskih kopova, odnosno planiranje rada bagera u funkciji homogenizacije.

– Tokom sledećeg predavanja znanja će se objediniti u jedan uhodani sistem koji podrazumeva da imamo kop, transportere i deponiju i da je sve u funkciji obaveze da prema termoelektrani kreće ugalj ugovorenog kvaliteta. Na taj način ugalj nije ono što smo tog dana otkopali, već postaje roba koja ima deklaraciju – objašnjava dr Knežević.

Stručnjaci „Kolubare”, koji pohađaju obuku, iskusni su inženjeri, tehnolozi i geolozi. Prema rečima Dragana Jankovića, koordinatora za kvalitet uglja na kopu „Tamnava - Istočno polje”, koncept homogenizacije omogućiće da se ujednači kvalitet uglja koji „Kolubara” isporučuje.

– To je povoljno rešenje i za termoelektrane, jer će omogućiti veću iskorišćenost uglja. Samim tim biće bolje iskorišćenje naših ležišta, s obzirom na to da ćemo ovim sistemom dobiti veću količinu korisne rude. Upravljanje će se podići na viši nivo, ulazni podaci biće precizniji i postojaće veća mogućnost uticaja na kvalitet uglja prilikom određivanja tehnologije rada. Pored toga, ovaj sistem će olakšati rad. Kada se uradi dobra priprema softvera, smanjuju se mogućnosti za grešku i zavisnost od ljudske procene na licu mesta. S druge strane, zahteva se veći sistem tehnološke discipline, odnosno poštovanje propisanih procedura – kaže Janković.
Sistem homogenizacije doprineće racionalnom korišćenju uglja kao neobnovljivog prirodnog resursa. Prema procenama, moći će da se iskoristi milion tona lignita koji nema veliku toplotnu moć. Pored toga, homogenizacija vodi sigurnom snabdevanju elektrana ugljem ujednačenog kvaliteta i smanjenju štetnih emisija.

Malo pomeranje
Prvi deo obuke za upravljanje kvalitetom uglja uspešno je okončan u junu, sa neznatnim pomeranjem roka zbog poplava. Druga faza je startovala u oktobru i predviđeno je da traje do marta 2015. godine.

Z. Badnjević

Pogledajte još