Iskustvo i elan - oružje protiv gubitaka

Borba za smanjenje gubitaka na samom je vrhu liste poslovnih prioriteta PD „Elektrodistribucija Beograd“. U okviru do sada najodlučnije strateške akcije za suzbijanje gubitaka, uprava EDB-a je donela operativni plan i formirala Centar za smanjenje gubitaka električne energije. Za proteklih pola godine, otkako je osnovan, Centar je uspeo da u saradnji sa nadležnim pogonima ostvari zapažene rezultate. To je bio povod za razgovor sa elektroinženjerom Darkom Nedovićem, koji rukovodi Centrom za smanjenje gubitaka.

- Podatak da su gubici svedeni ne samo u okvire planiranih vrednosti već da su za tri odsto niži od planom predviđenih, najbolja je potvrda rezultata koje smo ostvarili u relativno kratkom periodu – navodi Nedović.

On objašnjava da Centar za smanjenje gubitaka sagledava načine i daje predloge nadležnim pogonima i službama za preduzimanje konkretnih aktivnosti. Uz jaku podršku uprave, koordinirano vode široku akciju u koju su uključene sve direkcije jer je smanjenje gubitaka, kako ističe, od opšteg interesa.

- Uprava PD, sa direktorom Zoranom Rajovićem i pomoćnikom za tehnička pitanja Branislavom Vujancem na čelu, pripremila je operativni plan koji je nama u Centru bio kvalitetna polazna baza. Zahvaljujući tome veoma brzo su postignuti odlični rezultati. Centar je i formacijski smešten uz upravu EDB-a, što takođe govori o važnosti funkcije koju obavljamo. Naši poslovi su organizovani u okviru Službe za analizu i praćenje gubitaka, Odeljenje kontrole i Odeljenje za privremenu evidenciju –
objašnjava naš sagovornik.

Prema njegovim rečima, Služba za analizu i praćenje gubitaka je pružila ogroman doprinos sistematično i savesno obavljajući stručne analize i vešto koordinirajući rad svih nadležnih direkcija na sprovođenju aktivnosti iz operativnog plana. Ipak, najveći teret su, ističe Nedović, izneli zaposleni u Odeljenju kontrole. Kolege kontrolori mesečno obave i više od 1.000 provera na terenu, bilo da je reč o kontrolama po nalozima dobijenim na osnovu analiza ili o proverama koje rade na osnovu velikog sopstvenog iskustva.

- A da bi odgovorili sve brojnijim zahtevima koje pred njih postavljamo, uz podršku uprave, ekipe smo pojačali mladim monterima, brižljivo odabranim, pri čemu je glavni kriterijum bio uspeh ostvaren u službama u kojim su prethodno radili – kaže Nedović.

- I zaista, ubrzo se potvrdilo da su iskustvo starijih kolega i elan mladih dobitna kombinacija koja donosi najbolje rezultate.

U okviru Odeljenja kontrole takođe su formirane i specijalizovane ekipe koje sistemski i kontinuirano proveravaju ispravnost poluindirektnih i indirektnih mernih grupa.

- Na planu smanjenja gubitaka odlično sarađujemo sa svim direkcijama, međutim, s obzirom na to da najveći procenat neovlašćene potrošnje potiče od mernih uređaja, čije je održavanje u nadležnosti Direkcije za snabdevanje električnom energijom, na ostvarenju našeg zajedničkog cilja najviše smo upućeni upravo na tu direkciju – kaže Darko Nedović.

- Ističem da je njihovo zalaganje ogromno, i to prvenstveno zato što na svaki naš poziv uvek reaguju izuzetno efikasno. Izlaze na teren u najkraćem mogućem roku, obavljaju kontrole i isključenja, a ukoliko signaliziramo da sumnjamo u ispravnost brojila, odnose ih na proveru u servis. Tako smo ostvarili izuzetno dobru saradnju i sa laboratorijom, odnosno Službom za serivisiranje uređaja. Štaviše, njihovo angažovanje se udvostručilo. Naime, dok su lani uradili 5.000 provera ispravnosti mernih uređaja - defektaža, do kraja ove godine obaviće ih oko 10.000!

Na osnovu izveštaja koje serviseri napišu nakon provere ispravnosti mernog uređaja u laboratoriji, urađen je veliki broj korekcija računa i zapisnika o neovlašćenoj potrošnji.

- U pitanju su milionski iznosi! – ističe Darko Nedović. - Pritom je od velikog značaja što su ti zapisnici neoborivi na sudu, jer serviseri u izveštaju tačno navode kakvo je oštećenje mernog uređaja, odnosno na koji način je električna energija neovlašćeno korišćena. Posebnu pažnju smo posvetili proveri velikih potrošača i pojačali smo kontrole ispravnosti merenja potrošnje na indirektnim i poluindirektnim mernim grupama. Na ovoj vrsti mernih uređaja naše kolege iz laboratorije su otkrile veliki broj prepravki kojima pribegavaju nesavesni potrošači da bi umanjili registrovanje utrošene električne energije. Tako smo otkrili milionske krađe!

Stali na kraj i hakerskim mahinacijama
Cvjetin Kovačević, poslovođa Odeljenja za servisiranje mernih grupa i elektronskih brojila, u kom su nedavno otkrili i neke najnovije, softverske načine „uticanja“ na brojilo, navodi da je do sada otkriveno više od 200 načina na koje se krade struja.

- Ljudi su se toliko izveštili da ih bukvalno razotkrivamo samo zahvaljujući znanju koje smo stekli kroz višegodišnju praksu. Što je kriza veća, i oni su dosetljiviji. Iseku, na primer, naponske i strujne izlaze na brojilu i tako smanje sebi račun i za 66 odsto ili stave otpornike veće snage čime prepolove račun
– kaže Kovačević.

Na indukcionim brojilima krađa je vidljivija, a na elektronskim je već teže uočljiva. Nesavesni potrošači skidaju EDB blombu i onda improvizuju. To urade tako vešto da se tek pod lupom mogu videti tragovi njihovih mahinacija. Najčešće iseku jednu ili dve faze na naponskim izlazima, a u poslednje vreme čak menjaju i otpornike, odnosno komponente unutar elektronskog brojila. Za tako nešto je neophodno izuzetno dobro poznavanje mernog uređaja.

- I naše iskustvo je veliko, tako da nema brojila koje je ušlo u servis a da mu nismo postavili dijagnozu. Tako smo nedavno otkrili i najnoviji način krađe, koji predstavlja pravi hakerski podvig. Reč je o mahinacijama na višefunkcionalnim digitalnim brojilima, tehnološki najsavremenijim mernim grupama, koja imaju komunikaciju spolja sa optičkom glavom, za koje softver ima samo proizvođač. Našao se, međutim, ekspert koji se toliko izveštio da je preko računara „skinuo“ taj softver i podesio parametre po svojoj želji. To je već, priznaćete, hakerska veština – ukazuje Cvjetin Kovačević.

3.500 krivičnih prijava
U borbi protiv kradljivaca struje PD EDB je zaključno sa novembrom podneo 3.500 krivičnih prijava i urađeno je ukupno 3.765 zapisnika o neovlašćenoj potrošnji. Sudeći prema ostvarenim dobrim rezultatima, jasno je da je EDB učinila dobar poslovni potez kada je oformila Centar za smanjenje gubitaka, koji na tom polju, planski i koordinirano, vodi širok front dobro osmišljenih aktivnosti.

- EDB je prvi u EPS-u osmislio ovakav princip rada, a interesovanje naših kolega iz ostalih distributivnih privrednih društava raste jer nam se obraćaju sve češće za savet i konsultacije –
poručuje Darko Nedović.

T. Zoranović

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.