DANAS JE SVETI TADEJ: Svi veliki hrišćani na ovaj dan treba da urade JEDNU STVAR

Jedan od Sedamdesetorice, a ne onaj Tadej, koji beše jedan od Dvanaestorice apostola. Sv. Tadej prvo vide i ču Jovana Krstitelja, i primi krštenje od njega, a po tom vide Gospoda Isusa i sledovaše Njemu. Gospod ga uvrsti u Sedamdeset manjih apostola, koje posla po dva i dva pred licem Svojim (Lk. 10, 1). Posle slavnog Svog vaskrsenja i vaznesenja Gospod posla Tadeja u Edesu, rodno mesto Tadejevo, a prema Svome obećanju knezu Avgaru, koje ovome Gospod dade onda kada mu posla ubrus sa likom Svojim. Celivanjem toga ubrusa Avgar bi isceljen od gube, no ne sasvim. Malo gube beše mu ostalo još na licu. Kada se sv. Tadej javi Avgaru, ovaj ga primi sa velikom radošću. Apostol Hristov pouči ga veri istinitoj i potom krsti. Kada kršteni Avgar izlazaše iz vode spade i ostatak gube s njega, i bi zdrav potpunce. Proslavivši Boga knez Avgar hoćaše da i njegov narod pozna Boga istinoga i da Ga proslavi. I sazva knez sve građane Edese pred apostola svetog Tadeja, da čuju propoved o Hristu. Čuvši reči apostolske i videvši čudesno isceljenog kneza svoga ljudi odbaciše idole i nečisto življenje, primiše veru Hristovu, i krstiše se. I tako se grad Edesa prosveti verom Hristovom. Knez Avgar iznese mnogo zlata i ponudi apostolu, no Tadej mu reče: "kad svoje ostavismo, kako tuđe da primamo?" I propovedaše sv. Tadej Jevanđelje po Siriji i Finikiji. Upokoji se u Gospodu u gradu Viritu Finikijskom.

Beseda na današnji dan govori o opraštanju klevetnicima, koje je odlika svih velikih hrišćana:

Velikodušno opraštanje klevetnicima i molitva za njih odlika je svetitelja hrišćanskih, koji sve klevete protiv sebe ne pripisuju ljudima nego demonima, glavnim podstrekačima svake klevete kao i svakoga greha uopšte. 

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.