Najlepše obučene dame sa dodele Oskara 2014. godine

Sandra