Ne, ovaj pas nije ubio pacova. Kada shvatite šta se zapravo događa oduševićete se!

/