Ovarijalna in Vitro Aktivacija (OVA) - revolucionarna metoda prof. dr Aleksandra Ljubića u bolnici MediGroup

Reč je o novoj metodi Ovarijalne in Vitro Aktivacije (OVA) koja doprinosi regeneraciji i podmlađivanju, prevenciji bolesti i starenja jajnika.

Ovarijalna In Vitro Aktivacija predstavlja proceduru kojom se sopstveno, genetski aktivirano ovarijalno tkivo, transplantira u jajnike.

Prvi korak OVA procedure podrazumeva laparoskopsko skidanje dela kore jajnika. Ovo je procedura koja se vrši u opštoj anesteziji, u dnevnoj bolnici. Tokom drugog dela OVA procedure se, u laboratorijskim uslovima dobijeno tkivo biotehnološki aktivira, blokiranjem grupe gena koji negativno utiču na razvoj ćelija jajnika, i stimulacijom gena koji podstiču njihov razvoj i aktivnost. Poslednja faza OVA procedure podrazumeva vraćanje sopstvenog tkiva u jajnike. Ova faza se vrši bez operacije, pod kontrolom trodimenzionalnog kolor dopler ultrazvuka, posle čega sledi otpust pacijentkinje. Aktivirano tkivo deluje na jajnik, koji ponovo počinje svoju funkciju stvaranja hormona i jajnih ćelija.

U Jevremovoj, koja je deo vodećeg privatnog zdravstvenog sistema MediGroup, dobijen je prvi humani embrion na svetu primenom laparoskopsko sonografske OVA aktivacije.

- Ovo je prava primena tkivnog bioinženjeringa sa menjanjem i pojačavanjem genetskog potencijala jajnika. Osnovni cilj ove metode je da, pored lečenja steriliteta, utiče na zdravlje žena. Veoma važan efekat primene novih metoda podmlađivanja (OVA, SEGO) je popravljanje kvaliteta života, sprečavanje bolesti i produžetak regenerativnog perioda žena u cilju ostvarivanja najbolje uloge - majke - rekao je prof. dr sci med Aleksandar Ljubić koji je ove godine izabran za profesora po pozivu na jednom od najboljih Univerziteta na svetu, Cornell Univerzitetu u New York, USA.

Pogledajte još
Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.