Prijave zbog nepoštovanja Zakona o dostupnosti informacija

BEOGRAD, 29. aprila 2010. (Beta) – Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu Srbije podnelo je prekršajne prijave protiv 140 organa javne vlasti zbog nepostupanja po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Prekršajnim sudovima podneti su zahtevi protiv 41 gradonačelnika i predsednika opština, 92 direktora centara za socijalni rad i sedam rukovodilaca republičkih organa, saopštilo je Ministarstvo.

U saopštenju se navodi izvršen nadzor u više od 200 organa javne vlasti i da je u 140 slučajeva utvrđeno da se ne primenjuju dosledno odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, zbog čega je pokrenut prekršajni postupak.

Krajem februara 2010. godine Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti obavestio je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu o organima koji nisu sačinili i objavili informator o radu i dostavili izveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.