Janković utvrdio propuste Visokog saveta u izboru sudija

BEOGRAD, 3. avgusta 2010. (Beta) - Zaštitnik građana Saša Janković je u utorak saopštio da je utvrdio da je Visoki savet sudstva načinio propuste u postupku izbora sudija 2009. godine.

Janković je, povodom pritužbi više od 100 neizabranih sudija, utvrdio da se propusti sastoje u uskraćivanju mogućnosti kandidatima koji su prethodno vršili sudijsku funkciju, da se u toku postupka pred Visokim savetom izjasne o okolnostima koje opovrgavaju propisima utvrđenu oborivu pretpostavku da ispunjavaju kriterijume i merila za izbor.

Janković je naveo da su nepotpuno sprovedeni konačni akti nadležnog organa - poverenika za pristup informacijama od javnog značaja Rodoljuba Šabića.

Zaštitnik građana je kao propust istakao i odsustvo dovoljno delotvornih i smišljenih mera za postizanje srazmerne zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u sudovima na čijem području žive te manjine.

Ombudsman je Visokom savetu sudstva uputio preporuku u kojoj se navodi da bi uočeni propusti trebalo da budu otklonjeni saglasno pravnom poretku i u skladu s odlukama drugih nadležnih organa, posebno imajući u vidu odluke i stavove Ustavnog suda.

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.