Nemačka mora da plati za obveznice iz Prvog svetskog rata

BERLIN, 15. avgusta 2010. (Beta) – Nemačka vlada uskoro bi mogla da bude prinuđena da otplati više stotina miliona evra na ime obveznica koje su izdate posle Prvog svetskog rata i čiju je otplatu 1933. godine obustavio Adolf Hitler.

Prema navodima nemačkih medija, jedan sud u američkoj saveznoj državi Florida dopustio je tužbu privatnih investitora koji su se udružili u firmu pod imenom World Holdings sa sedištem u Tampi u Floridi.

Nemačka je nakon Prvog svetskog rata raspisala zajam da bi mogla da finansira obnovu zemlje. Ubrzo pošto je 1933. postao “kancelar Rajha” Adolf Hitler je obustavio otplate.

Tužioci iz Floride sada zahtevaju otplatu na ime obveznica i kamatu od preko 450 miliona dolara (347 miliona evra). Sud je tužbu proglasio opravdanom i ocenio da procedura “ne može biti zaustavljena uz obrazloženje da je SR Nemačka suverena inostrana država”.

Do sada je Nemačka u tom pravnom sporu pozivala na to da je najveći deo obveznica otplaćen posle Drugog svetskog rata. Ukazano je takođe da su veliki deo obveznica pred kraj Drugog svetskog rata ukrali vojnici sovjetske armije. A da bi oni koji sada imaju obveznice bili priznati kao stvarni pravni vlasnici koji imaju pravo na istplatu, potreban je opsežan sudski postupak u Nemačkoj.