Beogradska berza: Minimum kapitala - 20 miliona evra

Beogradska berza počeće od danas da primenjuje novi Pravilnik o listingu i kotaciji Berze, Pravilnik o tarifi i nova Pravila poslovanja. Pravilnikom o listingu i kotaciji bliže se utvrđuju uslovi, način i postupak prijema, privremena obustava trgovine, isključenje hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata sa berzanskog tržišta. Njime se utvrđuje i dokumentacija koja se podnosi uz zahtev za prijem hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata na tržište, kao i druga pitanja u vezi prijema i isključenja hartija od vrednosti sa listinga Berze. Direktor Sektora za poslovne informacije Beogradske berze Siniša Krneta kazao je agenciji Beta da su novim Pravilnikom o listingu i kotaciji pooštreni uslovi za izlazak kompanija na listing najlikvidnijih hartija od vrednosti.

Prema njegovim rečima, neophodan minimum kapitala izdavaoca udvostručen je i sada iznosi 20 miliona evra, dok najkraće vreme poslovanja kompanije koja želi da izađe na A Listing nije menjano i dalje iznosi tri godine. U slobodnom prometu mora se nalaziti minimum 25 odsto od ukupno emitovanih akcija ili minimalnog iznosa kapitala od 10 miliona evra koje su u vlasništvu najmanje 500 akcionara, što je dvostruko više nego do sada. Uslovi za izlazak na Listing B nisu pooštreni, pa je najmanji iznos ukupnog kapitala izdavaoca ostao četiri miliona evra, a minimalno vreme poslovanja izdavaoca smanjeno je sa tri na dve godine. Krneta je ocenio da pooštravanje uslova neće ograničiti mogućnost preduzeća da izađu na listing najlikvidnijih hartija od vrednosti.(„Pregled“)

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.