NOVE MERE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE: Od 1. januara u Srbiji ekološka taksa od 1.200 dinara godišnje

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje negativno utiču na životnu sredinu prema količini zagađenja.

Uredbom je definisala eko-taksu za pravna i fizička lica od 1.200 do dva miliona dinara, navodi "Blic".

To praktično znači da će se ova naknada ubuduće plaćati po principu "plati koliko zagađuješ", koji je definisan Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Ujedno je ovim dokumentom konkretizovana i uredba koja je doneta početkom godine. Ta konkretizacija podrazumeva utvrđivanje tri kategorije delatnosti koje zagađuju životnu sredinu, i to one koje imaju veliki negativan uticaj, srednji i mali.

U okviru svake od ove tri kategorije, postoji i dodatna klasifikacija koja se odnosi na veličinu kompanije. Upravo tom klasifikacijom se omogućava da dve kompanije različite veličine, bez obzira na to što su svrstane u istu kategoriju, primera radi velikog zagađivača, neće platiti istu naknadu. Ona koja je velika izdvojiće za eko-taksu dva miliona dinara, a ona koja se tretira kao mikropravno lice - samo 20.000 dinara.

Od nameta nisu izuzeta ni fizička lica.

Reč je o domaćinstvima koja utiču na zagađenje životne sredine korišćenjem grejnih uređaja, hemijskih sredstava, proizvoda koji nakon upotrebe postaju otpad.

Za njih je predviđena taksa od 1.200 dinara za kalendarsku godinu.

Iznos naknade za fizička lica je 1.200 dinara godišnje, a umanjuje se za 50 procenata "za obveznike koji ne stanuje u stambenoj jedinici", navodi se u uredbi.

Obaveza za fizička lica po ovoj uredbi nastaje od 1. januara 2020. godine. Za pravna lica i preduzetnike kriterijumi se određuju u okviru pretežne delatnosti koju obavljaju obveznici, pa se dele na one čije aktivnosti imaju veliki, srednji i mali uticaj na životnu sredinu. Iznos ne može biti viši od 0,4 procenta godišnjeg prihoda obveznika u prethodnoj godini, a ako delatnost obavlja na teritoriji više lokalnih samoprava, naknada će biti podeljena s njihovim brojem.

Izvor: Blic.rs
Foto: Ilustracija/Pixabay.com

Pogledajte još