Fotografije Rika Lumisa, dobitnika Pulicerove nagrade za reportažu o zagađenju okeana

Foto: Beta