Đelić u Zagrebu predstavlja predlog efikasnije pomoći EU

Kako je Đelić najavio u izjavi za EurAktiv, reč je o zvaničnompredstavljanju predloga usaglašenog u aprilu u Beogradu, na jednom odposlednjih sastanaka u usaglašavanju finansijske perspektive zaperiod posle 2013. godine za Zapadni Balkan.

Djelić je podsetio da su zemlje Zapadnog Balkana u aprilu postigledogovor o predlogu za izmenu pretpristupne pomoći, od čega sunajznačajniji predlozi linearan rast pomoći i mogućnost garancijaod EU za zaduživanje, uz uslov da budžeti budu odgovorni.

Na sastanku u Zagrebu, na kojem će se okupiti predstavnici Evropskekomisije, zemalja članica Evropske unije i država Zapadnog Baklana,učestvuje i zamenik direktora direktorata Evropske komisije zaproširenje Stefano Sanino.

Pogledajte još
Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.