Skupština o amandmanima na zakon o finansiranju stranaka

BEOGRAD, 9. juna 2011. (Beta) – Skupština Srbije počeće u četvrtak raspravu o amandmanima na Predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti koji, prema rečima predlagača, treba da omogući transparentan rad i finansiranje političkih stranaka.

Predloženi zakon, kako je naveo predlagač, uvodi niz novina u načinu i kontroli finansiranja političkih subjekata.

Ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu je pre dva dana, kada je obrazlagao predložena rešenja, kazao je da će zakon omogućiti uvid najšire javnosti u izvore finansiranja političkih subjekata i njihovih aktivnosti, kao i kažnjavanje prekršilaca.

Na taj zakonski predlog poslanici opozicije i vladajuće koalicije podneli su ukupno 130 amandmana, a većina stranaka tražila je da se precizira visina jemstva koje se polaže pre izbora ako izborne liste planiraju da koriste sredstva iz budžeta.