PODSETNIK IZ RFZO-a: Na letovanje obavezno sa zdravstvenom potvrdom

Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) i ove godine omogućava osiguranicima da tokom sezone letnjih odmora koriste besplatni dvojezični obrazac za korišćenje zdravstvene zaštite tokom boravka u inostranstvu. Potvrda omogućava pravo na korišćenje zdravstvene zaštite na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja samo u slučaju hitne medicinske pomoći da bi se otklonila neposredna opasnost po život i zdravlje osigurane osobe.

Da bi osigurana lica ostvarila pravo na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu, Nemanja Velikić, savetnik direktora za informisanje RFZO-a, podseća da je za zemlje sa kojima naša zemlja ima zaključene sporazume o zdravstvenom osiguranju potrebno da se pre polaska na put pribavi dvojezični obrazac (osim za Poljsku i Veliku Britaniju gde je potreban samo dokaz o osiguranju i putna isprava).

Podsećanja radi zemlje sa kojima Republički fond za zdravstveno osiguranje ima sklopljene međudržavne ugovore su Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Velika Britanija, Italija, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Nemačka, Poljska, Rumunija, Slovačka, Francuska, Holandija, Hrvatska, Crna Gora, Češka, Slovenija, Turska.

Oni koji putuju u zemlje sa kojima Srbija nema zaključen sporazum moraju pre polaska na put da pribave "potvrdu o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu".

Pomenuti dvojezični obrazac ili potvrdu izdaje nadležna filijala RFZO-a, a na osnovu nalaza i mišljenja lekarske komisije, da konkretni putnik ne boluje, odnosno da u poslednjih 12 meseci nije bolovalo od akutnih ili hroničnih bolesti u akutnoj fazi, za koje je potrebno duže ili stalno lečenje – odnosno da se osigurano lice ne nalazi u stanju koje bi ubrzo po dolasku u inostranstvo zahtevalo duže lečenje, odnosno smeštaj u stacionarnu zdravstvenu ustanovu, što uključuje trudnoću i druge zdravstvene usluge.

- Potvrda o ostvarivanju prava na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu može se koristiti u državnim klinikama u zemljama sa kojima postoji potpisan međudržavni sporazum - dodao je Nemanja Velikić.

Izvor: Politika.rs
Foto: Ilustracija/Freepik.com

Pogledajte još