Faktičko priznanje Kosova uslov za članstvo Srbije u EU

“Na kraju pregovora o priključenju faktičko priznanje Kosova mora biti na stolu, a ako to izostane, nemački parlament neće podržati članstvo Srbije u EU“, rekli su poslanici Bundestaga novinarima i urednicima beogradskih redakcija.

Po mišljenju nemačkih poslanika, najteža prepreka koja bi mogla da ugrozi početak pregovora Srbije o prijemu u EU je hapšenje haškog optuženika Gorana Hadžića, jer to pre svega neće dozvoliti holandski parlament.

Poslanici su ukazali i da je “poželjno” da se Srbija založi za ulazak u NATO jer između tog vojnog saveza i EU postoji bliska veza.

BEOGRAD, 22. juna 2011. (Beta)