Mere Narodne banke nisu suprotne odluci vlade

U saopštenju se navodi da je na sastanku predstavnika NBS i banaka razmotrena Odluka o merama sa očuvanje i jačanje stabilnosti finansijskog sistema, čija primena počinje 30. juna.

“Viceguverneri Mira Erić-Jović i Bojan Marković istakli su da je banka donela set mera pre svega da bi efikasnije kontrolisala i smanjila rizike u finansijskom sistemu Srbije i da bi uticala na postepeno preusmeravanje kreditiranja gradjana ka domaćoj valuti bez valutne klauzule”, piše u saopštenju.

Podseća se da je uvedena zabrana indeksacije kredita u bilo kojoj valuti osim evra, uvedena je i obaveza polaganja depozita, odnosno učešća od 30 odsto na “nestambene kredite” indeksirane u evrima, i uveden je maksimalni iznos hipotekarnog kredita indeksiranog u evrima, od 80 odsto vrednosti založenih nekretnina. Navedeni uslov ne odnosi se na dinarske kredite bez valutne klauzule.

Predstavnici NBS ukazali su da “ovom odredbom nije propisano minimalno učešće korisnika kredita od 20 odsto jer se uslov odnosa visine kredita i procenjene založene nepokretnosti, ne odnosi na dinarske kredite, dok se kod valutno indeksiranih preostalih 20 odsto može ispuniti i zalaganjem druge nepokretnosti prihvatljive za banku”.

BEOGRAD, 22. juna 2011. (Beta)