Za savetodavce u agraru 100 miliona dinara

Kako se navodi u saopštenju, savete će na terenu činiti 93 stručnjaka koji će se baviti svim oblastima biljne i stočarske proizvodnje. Poljoprivrednu savetodavnu službu Vojvodine čine savetodavni sektori 12 poljoprivrednih stručnih službi i ekološke stanice.

Vojvođanska vlada utvrdila je i godišnji program za korišćenje novca iz Budžetskog fonda za šume od 381 miliona dinara, koji će biti upotrebljeni za pošumljavanje, melioraciju degradiranih šuma i šikara, proizvodnju semena i sadnog materijala, zaštitu šuma, izgradnju šumskih puteva, planska dokumenata i naučni rad.

NOVI SAD, 29. juna 2011. (Beta)