90 godina Matice Slovaka u Srbiji

Uslovljena željom za produbljivanjem kontakata između Slovaka u Jugoslaviji i Slovačke, osnovana je Matica slovačka u Jugoslaviji u Bačkom Petrovcu, 18. maja 1932. godine. U to vreme Matica je brojala 360 redovnih članova, a za prvog predsednika izabran je dr Jan Buljik.

Matica slovačka u Jugoslaviji je 1948. godine dobila saglasnost od Narodne skupštine AP Vojvodine za otvaranje etnografskog muzeja, čiju osnovu su činili predmeti sakupljeni u okviru izložbi Udruženja čehoslovačkih žena, ali i predmeti sakupljeni na poziv Matice slovačke. Zbirka je od samog početka imala turbulentno okruženje, menjala je nazive i vlasnike. Ipak, Muzej je svečano otvoren 1949. godine za vreme Slovačkih narodnih svečanosti, i tada je počeo da piše vlastitu istoriju.

Ove godine će, u avgustu mesecu, biti održane još jedne Slovačke narodne svečanosti, prilikom čega će biti obeleženo 30 godina od obnove ove manifestacije i čak 90 godina od osnivanja Matice Slovaka u Srbiji.

Matica slovačka i danas aktivno radi na očuvanju slovačkog identiteta i razvoju društvenog položaja Slovaka, naročito u oblastima prosvete, kulture, umetnosti i slovačkog jezika i pisma.

Projekat "Običaji Slovaka u Vojvodini", koji realizuje Udruženje Kulturno-etnološki klub "Iskon" iz Bača, a koji sufinansira Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, biće realizovan tokom 2022. godine.

Kroz seriju tekstova i intervjua sa istaknutim Slovacima koji žive na teritoriji Vojvodine, predstavićemo elemenate nematerijalnog kulturnog nasleđa Slovaka sa akcentom na folklor, običaje, stare zanate i praznike u vojvođanskim mestima Selenča, Bački Petrovac, Kulpin, Gložan, i Kisač.

Projekat je namenjen podsticanju znanja i edukaciji u oblasti nematerijalnog kulturnog nasleđa ove nacionalne zajednice, koji podrazumevaju folklor, običaje, stare zanate i praznike, kroz njihovo otkrivanje, prikupljanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštitu i očuvanje.

Generalni medijski pokrovitelj je Color Media Communications DOO Petrovaradin.

Autor fotografije na vizualu je istaknuti slovački multimedijalni umetnik i dobitnik izuzetnih nacionalnih i internacionalnih priznanja i nagrada Pavel Surovi.

Pogledajte još