Berzanski savetnik: Pitanja i odgovori ( 1 )

Kako da prodam svoje akcije?

Prvi korak – izaberite svog brokera

Da biste prodali svoje akcije treba da odete kod ovlašćenog brokera. Ukoliko nemate uknjižene akcije, odnosno vlasnički račun u Centralnom registru, broker će ga otvoriti i sa brokerom sklopate Ugovor o otvaranju i vodjenju vlasničkog računa. 

Sa brokerom takođe sklapate Ugovor o brokerskim poslovima (posredovanje /zastupanje u kupoprodaji HOV) . Zatim popunjavate već gotov obrazac Nalog za prodaju akcija, potpisujete ga i ostavljate kod svog brokera, o čemu će vam on izdati Potvrdu da je primio vaš nalog.

Morate da ponesete sledeća dokumenta:
- potvrdu o akcijama koju ste dobili od vašeg emitenta ili ugovor sa emitentom o upisu akcija:
- dokaz da ste otvorili poseban namenski dinarski račun kod banke na koji će biti uplaćen novac od prodaje vaših akcija (ugovor sa bankom ili kartica):
- ličnu kartu .
Nakon što je broker prodao vaše akcije pismeno vam šalje obaveštenje o izvršenju naloga prodaje sa izveštajem o stanju na vašem vlasničkom računu . Rok za uplatu sredstava na vaš račun u banci i skidanje vaših akcija sa vlasničkog računa u Centralnom registru je tri dana od dana trgovanja.

Kako da kupim akcije neke firme?

Neophodno otvranje posebnog dinarskog računa u banci, posebno namenjenog za trgovinu akcijama

Da biste kupili akcije neke firme odnosno emitenta, morate da odete kod brokera. Ukoliko nemate vlasnički račun u Centralnom registru, broker će ga otvoriti, i sa brokerom sklapate Ugovor o otvaranju i vodjenju vlasničkog računa. Sa brokerom takođe sklapate Ugovor o brokerskim poslovima (posredovanje/zastupanje u kupoprodaji HOV) .
Sa tim ugovorom odlazite u banku, otvarate namenski dinarski račun i na njemu deponujete sredstva za kupovinu akcija. Banka će vam izdati potvrdu, odnosno izvod o uplati, i verifikovati ovlašćenje kojim ovlašćujete svog brokera da može da raspolaže vašim novčanim sredstvima.

Nakon toga sa gore nabrojanim dokumentima i ličnom kartom odlazite kod brokera i popunjavate obrazac Nalog za kupovinu akcija, potpisujete ga i ostavljate kod svog brokera, o čemu će vam izdati Potvrdu da je primio vaš nalog. Nakon što je broker za vas kupio vaše akcije, on vam pismeno šalje obaveštenje o izvršenju naloga kupovine i izveštaj o stanju na vašem vlasničkom računu. Rok za prenos akcija na vaš vlasnički račun u Centralnom registru i skidanje vašeg novca sa namenskog računa u banci je tri dana od dana trgovanja. («Pregled»)

U nastavku: Ko garantuje novac od prodaje akcija?

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.