Skreni levo na kraju sveta

Izraelsko-francuska koprodukcija iz 2004. godine. Godine 1969. u izolovanom izraelskom selu, dva emigranta, iz Maroka i Indije, postaju neželjeni susedi. Vezuje ih jedino san o boljem životu,  i  to što imaju kćerke na pragu godina seksualnog sazrevanja. 
Trajanje 108 minuta

Pogledajte još