fbpx

Da li droga upravlja tvojim životom?

Nacionalna mreža nevladinih organizacija za borbu protiv droge već drugu godinu zaredom u Srbiji inicira i sprovodi kampanju "Da li droga upravlja tvojim životom?". Cilj je da se tokom mesec dana u borbu protiv droge uključi što više organizacija i institucija, medijskih kuća i pojedinaca. Intersektorska saradnja i razvijanje partnerskih odnosa između države, nevladinog sektora i međunarodnih organizacija jedini je pravi način da društvo deluje jedinstveno u prevenciji zloupotrebe droga.

- Mreža je kampanju lansirala 26. maja, s idejom da za mesec dana skrene pažnju javnosti na 26. jun, Svetski dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge. Tog dana će se javnosti predstaviti nacionalni odgovor na droge. Mrežu čini 50 nevladinih organizacija koje tokom ovih mesec dana borbe protiv droge sprovode aktivnosti na teritoriji 22 opštine Republike Srbije. Glavni cilj kampanje je podizanje svesti nacije o smanjenju korišćenja droga i šteti prouzrokovanoj zloupotrebom droga po zdravlje pojedinca i društva – objasnila nam je Jasmina Zabi, predsednica UO Udruženje građana Kula.

Ciljevi

Svoje namere Mreža će pokušati da ostvari kroz aktivnosti koje treba da dovedu do ostvarivanja nekih drugih specifičnih ciljeva kampanje, a to su:

- povećanje dostupnosti informacija o štetnosti droge u medijima;
- pokretanje inicijative za povećanje broja dostupnih programa i alternativnih vannastavnih aktivnosti za mlade, s akcentom na prevenciju zloupotrebe droga;
- povećanje dostupnosti informacija o modelima i pristupima lečenju, kroz formalne i neformalne programe lečenja zavisnika;
- povećanje broja programa pomoći, samopomoći i resocijalizacije rekonvalescenata;
- građenje reputacije i kredibiliteta Mreže i afirmacija intersektorskog partnerstva u borbi protiv droge;
- prikupljanje podataka o aktivnostima na polju borbe protiv droge i analiza kapaciteta svih učesnika kampanje.

Jedan od segmenata nacionalne kampanje "Da li droga upravlja tvojim životom?" jeste i VIP intervju, koji se sprovodi s ciljem stvaranja približne slike o tome na koji se način moderno srpsko društvo bavi problemom bolesti zavisnosti i kakvi su rezultati do sada postignuti. Intervjui se prikupljaju tokom trajanja kampanje i objavljuju na zvaničnom sajtu, kao i putem mreže medija. VIP listu čine donosioci odluka, predstavnici institucija, organizacija, kao i pojednici koji su dali doprinos u borbi protiv droge u Srbiji.

- Širom Srbije nevladine organizacije, domovi zdravlja, opštine, kancelarije za mlade, Crveni krst i omladina pridtružiće se obeležavanju 26. juna i doprineti akciji sportskim, kulturno-umetničkim i edukativnim programima. Završni događaj kampanje biće tribina "Lečenje, prevencija i rehabilitacija rekonvalescenata“ u Studentskom kulturnom centru, koja će okupiti sve partnere i širu javnost. Tribinu ćemo otvoriti kratkometražnim filmom "Crta", reditelja Gregora Zupanca, u produkciji Sekretarijata za zdravstvo Breograda. Istog dana će između 11.00 i14.00 u Pionirskom parku u Beogradu biti održana ulična manifestacija, gde će partneri kampanje postaviti štandove i distribuirati promotivni matrijal – rekla je Jasmina.

Izveštaj i rezultati kampanje biće predstvaljeni na Globalnom forumu "Posle 2008" u Beču, tokom konferencije, koja će biti održana od 6. do 10. jula, a koristiće se i kao preporuke za dalji rad, kako bi na jesen započeo sveobuhvatni nacionalni program borbe protiv droge, gde će svako od partnera, učesnika kampanje, imati definisanu ulogu.

- Još jednom pozivam društvo Srbije da mladima učini dostupnim i atraktivnim programe usmerene na zdrave stilove života i odgovornost prema sopstvenoj budućnosti. Zato je važno da sportski klubovi, kulturno-umetnička društva, omladinske organizacije, gradski i opštinski odbori, kancelarije za mlade, savetovališta i drugi koji se osećaju odgovornima podrže nacionalnu kampanju - za kraj je poručila Jasmina Zabi.

Više informacija na : www.da-li-droga-upravlja-tvojim-zivotom.org.rs


Tekst: Jelena Antonijević

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.