fbpx

Predlog zakona ugrožava RRA

BEOGRAD, 15. decembra 2011. (Beta) - Savet Republičke radiodifuzne
agencije ukazao je u četvrtak da su pojedina rešenja iz predloga
zakona o kinematografiji u suprotnosti sa postojećim Zakonom o
radiodifuziji i da mogu ugroziti rad tog regulatornog tela.

U saopštenju Saveta RRA, koje je potpisao predsednik Saveta Episkop
jegarski Porfirije precizira se da je sporan član 18 predloga zakona
o kinematografiji kojim se predvidja da 20 odsto sredstava ostvarenih
od naknada koju emiteri u skladu sa Zakonom o radiodifuziji plaćaju
Republičkoj radiodifuznoj agenciji, ista uplaćuje Filmskom centru
Srbije za podsticanje domaće kinematografije.

"Savet Republičke radiodifuzne agencije upozorava da je član 18
predloga Zakona o kinematografiji u direktnoj suprotnosti sa članom
34 Zakona o radiodifuziji i Medijskom strategijom do 2016. godine koju
je nedavno usvojila Vlada Republike Srbije", navodi RRA.

Takodje se upozorava i da bi primena pomenutog člana ugrozila dalji
rad ovog nezavisnog regulatornog tela.

RRA smatra da bi garancija finansijske nezavisnosti regulatornog tela
ovakvim zakonskim rešenjem bila značajno narušena, što je u
suprotnosti sa nedavno usvojenom Medijskom strategijom kojom se
Republika Srbija obavezala da će raditi na institucionalnom jačanju
regulatornog tela iz oblasti radiodifuzije, te da će mu omogućiti da
svoju funkciju izvršava u potpunosti i nezavisno.

Savet napominje da Republička radiodifuzna agencija od svog
osnivanja, u skladu sa Zakonom o radiodifuziji, suficit uplaćuje na
račun budžeta Republike Srbije, a da je korišćenje tih sredstava
precizirano Zakonom o radiodifuziji.

Savet Republičke radiodifuzne agencije upozorava da bi donošenjem
Zakona o kinematografiji koji predvidja bilo kakav oblik obaveze
uplate sredstava od strane Republičke radiodifuzne agencije ka bilo
kome osim budžetu Republike Srbije dovelo do sukoba dva zakona i
njihove neprimenjivosti, što bi svakako trebalo izbeći.

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.