Mladi lekar u komisiji Crvenog krsta

GORNJI MILANOVAC, 19. decembra 2011. (Beta) – Lekar Milan Mirković
(28) iz Gornjeg Milanovca izabran je za člana Komisije za mlade
Medjunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca u
ime volontera Evrope.

Ovaj mladi lekar počeo je da radi u Crvenom krstu kada je pošao u
školu, prvo u terenskim jedinicama, zatim u pružanju prve pomoći, a
kao student u prevenciji bolesti zavisnosti i HIV-a, kada je izabran
za predsednika omladine Crvenog krsta Srbije.

Kao član Tima za delovanje u nesrećama za centralnu Evropu držao je
brojna predavanja i potpisao preko 2.000 diploma polaznicima raznih
kurseva iz ovog dela sveta.

U Medjunarodnoj federaciji zastupaće oko milion mladih volontera iz
cele Evrope, a samo u Srbiji ih ima oko 60.000 od kojih je preko 60
odsto mladih, što predstavlja vodeće nacionalno društvo u oblasti
omladinskih programa.

Mirković je pored volonterskog rada u Crvenom krstu i volonter u
bolnici “Dr Dragiša Mišović” u Beogradu na odeljenju hirurgije.