Veliki problemi u javnim preduzećima

BEOGRAD, 29. decembra 2011. (Beta) – Programski direktor
Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić ocenio je u četvrtak da je
izveštaj Državne revizorske institucije pokazao da postoji veliki
problem u javnim preduzećima.

On je novinarima kazao da problemi sa javnim preduzećima, bez obzira
na to da li dobijaju subvencije ili posluju sa dobitkom, postoje zbog
nedovoljne kontrole i velikog političkog uticaja na poslovanje.

“Šteta što je propuštena prilika da se ove godine izmeni Zakon o
javnim preduzećima i da se promeni načina izbora rukovodilaca i
spreči rasipanje na nepotrebne stvari poput sponzorstva”, kazao je
on.

Nenadić je naglasio i da je pre dve godine, kada je prvi put
objavljen revizorski izveštaj, “jedan od najfrapantnijih podataka bio
da Direkcija za imovinu Srbije ne poseduje ažurne podatke o tom šsta
sve tu imovinu čini”.

Kako je naveo Nenadić, sada postoji napredak u odnosu na stanje od
pre dve godine, ali pitanje imovine mora da se reši pre svih drugih,
jer ako ne znamo šta je naše zajedničko, odnosno državno, biće
lako da se jedan deo te imovine izgubi i slije u privatne džepove.