Usvojen predlog zakona o osnivanju razvojne banke

BEOGRAD, 30. decembra 2011. (Beta) – Vlada Srbije je u petak na
telefonskoj sednici usvojila Predlog zakona o osnivanju razvojne
banke, izjavio je državni sekretar Ministarstva finansija Goran
Radosavljević.

“Predlog tog zakona biće upućen Skupštini na usvajanje u redovnoj
proceduri, a razvojna banka trebalo bi da počne da radi u drugoj
polovini 2012. godine”, rekao je Radosavljević agenciji Beta.

On je istakao da će razvojna banka kredite privredi plasirati preko
poslovnih banaka.

Za osnivanje razvojne banke nije predvidjen novac u republičkom
budžetu za 2012. godinu, već je planirano da njeni osnivači budu
postojeće državne institucije koje se bave kreditiranjem.

Postoji mogućnost, kako je rekao Radosavljević, i dokapitalizacije
razvojne banke, odnosno da njen manjinski partner bude naka
medjunarodna finansijska institucija.

Razvojna banke će, kako je predvidjeno, odobravati srednjoročne i
dugoročne kredite uglavnom malim i srednjim preduzećima kao i
izvoznicima.