Rad u nepotpunom sastavu neligitiman

BEOGRAD , 12. januara 2012. (Beta) – Zaštitnik gradjana Saša Janković ocenio je da je rad Visokog saveta sudstva u sadašnjem, nepotpunom sastavu postao nelegitiman.

Janković je u mišljenju o problemima u radu Visokog saveta sudstva, koje je uputio tom telu, Skupštini Srbije i Vladi, preporučio da savet prestane s radom u nepotpunom sastavu.

Zaštitnik gradjana je ukazao i da odluke koje je savet doneo u nepravilnom sastavu, bez većine sudija u svojim redovima, treba da budu poništene.

Zaštitnik gradjana je ocenio da Visoki savet sudstva u takvim uslovima ne može izvršiti ustavnu i zakonsku dužnost – da garantuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija, što je osnov za zakonito i pravilno ostvarivanje prava gradjana na fer i pravično sudjenje.