Prijave za upravljanje hotelom Stara planina

Kako je navedeno u Javnom pozivu za izbor operatera kome će se poveriti učešće u upravljanju hotelom u vlasništvu Srbije koji se nalazi sa knjaževačke strane Stare planine, preduslov za podnošenje pisanih ponuda je uplata depozita ili garancija od 20.000 evra.

Pravo na podnošenje pisanih ponuda imaju pravna lica koja posluju na medjunarodnom tržištu samostalno ili u okviru grupe i upravljaju sa najmanje 25 hotela od kojih su 10 spa hoteli, minimum po pet hotela na planinskim lokacijama i u jugoistočnoj Evropi, kao i da većina hotela ima najmanje po četiri zvezdice.

Podnosilac ponude mora da ima minimum 500 stalno zaposlenih i godišnji promet od najmanje 50 miliona evra u poslednje tri godine prema Medjunarodnim računovodstvenim standardima.

U Javnom pozivu koji je objavilo JP “Stara planina” u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja Srbije navedeno je i da se pisani zahtev za kupovinu dokumentacije Javnog poziva dostavlja do 25. januara, a naknada za to je 1.000 evra u dinarima.