Diskriminacija prava očeva

NOVI SAD, 16. januara 2012. (Beta) – Pokrajinski ombudsman podneo je Ustavnom sudu Srbije predlog za ocenjivanje ustavnosti Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, navodeći da su tim zakonom očevi diskriminisani u isplati roditeljskog dodatka.

Na osnovu predstavki koje je primio od gradjana, ombudsman je utvrdio da pravo na roditeljski dodatak u praksi može da ostvari isključivo majka, dok to pravo otac ostvaruje samo u izuzetnim okolnostima.

Otac ima pravo na ovaj dodatak jedino ako majka deteta nije živa, ukoliko je napustila dete ili je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu.

“Iako se radi o meri koja bi trebalo da predstavlja podršku porodici i da ublaži ekonomsku cenu roditeljstva, ostvarivanje ovog prava je trenutnim zakonskim rešenjem u potpunosti vezano za majku koja se neposredno brine o detetu”, piše u saopštenju.

Ocenjuje se da je takva praksa u suprotnosti sa politikom razvijanja jednakih mogućnosti, koja je predvidjena članom 15. Ustava Srbije.