Odgovor DRI na Djilasovu izjavu

BEOGRAD, 17. januara 2012. (Beta) – Državna revizorska institucija (DRI) saopštila je u utorak da će gradonačelnik Beograda, ukoliko ne prihvati preporuku u vezi sa pravilnošću obračuna plata za zaposlene u predškolskim ustanovama, nastaviti da krši Zakon o platama u državnim organima i javnim službama.

Gradonačelnik Beograda Dragan Djilas izjavio je u ponedeljak da je izveštaj DRI o raspolaganja novcem iz gradskog budžeta u 2010. “jednostran u mnogim stvarima” i da mnoge primedbe ne može da prihvati.

On je odbacio kao neosnovane primedbe državnog revizora o načinu provodjenja javnih nabavki, obračunavanja zarada, kao i oko isplata pomoći penzionerima i donacija.

DRI je u saopštenju, povodom izjave gradonačelnika, naglasila da akta kojima ta institucija vrši nadležnost revizije ne mogu biti predmet osporavanja pred sudovima i drugim državnim organima.

“Ukoliko želje i mogućnosti nisu uskladjene i prevazilaze okvire zakona, onda zakone treba menjati. A ministri, gradonačelnici i predsednici opština mogu aktivno da učestvuju u izmenama i dopunama zakona za koje smatraju da su se u praksi pokazali kao neadekvatni”, piše u saopštenju DRI.