Zabrinjavajući signali o srpskoj ekonomiji

BEOGRAD, 30. januara 2012. (Beta) – On je na konferenciji “Finansiranje rasta u Srbiji” kazao da je rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) u Srbiji u 2012. godini smanjen sa projektovanih tri na 1,5 odsto.

Kako je ukazao, postoji opasnost od slabljenja domaće valute, zatim rasta budžetskog deficita i javnog duga koji može da premaši granicu od 45 odsto BDP, a uz to je stopa nezaposlenosti skoro 24 odsto.

Privreda Srbije, preporučio je Martins, treba da se manje oslanja na sistem subvencija i regulisanih cena, kao i da budu skraćene birokratske procedure i poboljšano okruženje za poslovanje.

Prema njegovim rečima, javne nabavke i tehnološko-naučni razvoj su dve kljucne oblasti u kojima reforme treba da budu nastavljene.

Zakon o javnim nabavkama treba da bude promenjen, kako bi se videla posvećenost vlasti borbi protiv korupcije“, rekao je Martins i dodao da bi manje javnih nabavki trebalo da bude ugovarano po hitnoj proceduru, kao i da postoji nadzor nad javnim nabavkama od planiranja do ispunjenja ugovora.