Odstupanja u budžetu oko 300 miliona evra

BEOGRAD, 30. januara 2012. (Beta) – Šef kancelarije Medjunarodnog monetarnog fonda (MMF) za Srbiju Bogdan Lisovolik izjavio je u ponedeljak da su zaduživanja države, predvidjena budžetom za 2012. godinu, za više od jedan odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) iznad dogovorene granice, odnosno oko 300 miliona evra.

Lisovilik je novinarima na konferenciji “Finansiranje rasta u Srbiji” rekao da će Misija MMF-a doći u Beograd 2. februara i da će razgovarati sa predstavnicima Vlade o načinima da se otklone odstupanja od dogovorenog nivoa budužetskih garancija i zaduživanja dražave u 2012. godini.

MMF očekuje, prema njegovim rečima, da nivo budžetskog deficita i garancija države na kraju ove godine bude takav da povećanje javnog duga ne bude veliko.

Kancelarija MMF-a u Beogradu saopštila je 20. januara da je revizija aranžmana iz predostrožnosti sa Srbijom odložena jer nivo zaduživanja u budžetu za 2012. premašuje dogovorene granice.

Lisovilik je rekao da nije bilo nerazumevanja izmedju MMF-a i Vlade Srbije o budžetu za 2012. godinu jer je to javni dokument. Očekivanja MMF-a su, kako je istakao, da Vlada Srbije vodi odgovornu i kredibilnu fiskalnu politiku. Misija MMF-a, dodao je, neće razgovarati o pojedinačnim garancijama i zduživanjima budžeta već o ukupnim ciframa na nivou cele godine.