Nepravilnosti u upravama Vranja, Niša i Jagodine

BEOGRAD, 30. januara 2012. (Beta) – Zaštitnik gradjana Srbije je utvrdio propuste u radu gradskih uprava Niša, Vranja i Jagodine, jer nisu obavljale pojedine poslove iz svoje nadležnosti, već su ih prepuštale gradjanima, saopšteno je u ponedeljak iz službe ombudsmana.

Nadležne službe tih loklanih samouprava nisu po upisu gradjana u matičnu knjigu rodjenih dostavile izvod iz matične knjige nadležnom organu kako bi gradjanin dobio jedinstveni matični broj, već su uputile gradjane da sami podnesu zahtev policijskim stanicama, kako bi ostvarili svoja prava. Na taj način gradske uprave su prekršile zakonom predvidjenu proceduru.

Precizira se da je reč o Upravi za gradjanska stanja i opšte poslove Niša, Sekretarijatu za opštu upravu Vranja – Matična služba Gnjilane i Gradskoj uprava grada Jagodine – Odeljenje za upravu – Matična služba za opštine Djakovica i Dečani.

“Ovakvo postupanje, pored toga što predstavlja krajnje nekorektno ponašanje prema gradjanima, u velikoj meri je otežalo već dovoljno kompleksan postupak ostvarivanja prava na lična dokumenta”, smatra zaštitinik gradjana.

Zaštitnik gradjana je ovim gradskim upravama, u konkretnim i svim narednim slučajevima, naložio poštovanje Zakona o jedinstvenom matičnom broju gradjana, što podrazumeva da se one službenim putem obrate nadležnom organu radi odredjivanja jedinstvenog matičnog broja.