Vlada za reforme ima samo par godina

BEOGRAD, 8. maja 2012. (Beta) – Stručnjaci Ekonomskog instituta su procenili su u utorak da nova vlada Srbije ima najviše dve i po godine da provede ekonomske reforme, jer je to “limit” da se postojećim deviznim rezervama brani stabilnost i umereno slabljene dinara.

“U tom periodu moraju da se urade reforme. To je prosto imperativ i devizne rezerve sada predstavljaju zalogu i odbranu stabilnosti, jer reforme u destabilizovanoj situaciji ne mogu da se provode”, rekao je saradnik tog instituta Miladin Kovačević na predstavljanju novog broja ekonomskog biltena “Makroekonomske analize i trendovi” (MAT).

Prema rečima Kovačevića, narednih par godina je vreme u kome treba da se urade reforme da bi negativni procesi mogli da se zaustave i da se ekonomija prevede na proces održive stabilnosti i na kolosek rasta i razvoja.

On je oceno da je “vreme aprecijacije (jačanja dinara) prošlost” i da će sada na delu biti slabija ili jača deprecijacija (slabljene) dinara.

Kovačević je istakao da nova vlada mora da bude formirana brzo, da mora imati kapacitet da donosi hitno odluke i mora imati programsku platformu koja bi sadržala kratkoroče mere za konsolidaciju javnih finansija i program reformi.

“Pred novom vladom nalaze se možda najteži zadaci koji je jedna vlada imala tamo od dalekih šezdesetih godina prošlog veka, jer mora da rešava ukupne reforme u javnom sektoru i uopšte strukturne reforme i reforme u sistemu”, rekao je on.