Da brige prоđu kao i tamni oblak

Ljudi često imaju prevelika očekivanja smatrajući da bi u svemu trebali biti savršeni. Negativne misli uzrokuju stres, izazivaju osećaj krivice i komplikuju odnose s drugim ljudima.

Psiholog Kristi Mata osmislila je tehniku za oslobađanje od stresa, koja se zasniva na blagovremenom otkivanju negativnih misli koje obično počinju sa “moram”.

Kristi savetuje da se na ovu misao gleda kao na oblak koji prelazi preko neba. Nije potrebno da je odgurnete ili da se sukobite s njom, već je samo posmatrajte, pa promenite “moram” u “mogu”, a “ne mogu” u “osećam se loše/potišteno/ljutito”.

Stresne misli prema mišljenju Kristi Mate su:

Moram sam rešavati svoje probleme. Ako to ne uspem, znači da sam slab ili nesposoban.
Ne smem ništa zahtevati od drugih ljudi. To je neuviđavno i sebično, a ljudi bi mogli steći loše mišljenje o meni.

Moje potrebe manje su važne od tuđih, pa ih moram staviti u drugi plan da ugodim drugima.
Ne smem da sam potišten, nesrećan, ljutit ili razočaran.
Moram da promenim svoj stav.

Morao sam postupiti bolje.
Ne smem sebi dopustiti neuspeh ili grešku, jer bi to moglo biti katastrofalno za moju budućnost.
Ne znam da podnesem kritiku.

Moram se rešiti svih svojih mana i slabosti.
Moram postupati tako da niko nikad nema potrebu da me kritikuje, odnosno biti gotovo savršen.