Vlada dobila predlog o najvišim cenama lekova

BEOGRAD, 15. avgusta 2012. (Beta) - taj predlog bi, ako se usvoji, trebalo da omogući bolje snabdevanje lekovima.

U saopštenju Ministarstva zdravlja se navodi da će ta odluka, čije se usvajanje očekuje u četvrtak, "doprineti normalizaciji tržišta lekova u zemlji", odnosno "omogućiti kvalitetniju i sigurniju zdravstvenu zaštitu osiguranih lica".

"Stvoriće se uslovi da se na tržište Republike Srbije pusti u promet 531 novi lek koji se izdaje na recept, od čega je trećina originalnih", piše u saopštenju.

Istaknuto je i da će se donošenjem te odluke omogućiti dostupnost novih i inovativnih lekova pacijentima i osiguranim licima, povećati ukupna ponuda lekova i veća konkurencija, a samim tim i snabdevenost tržišta.

"Na ovaj način stvoriće se uslovi za uštedu finansijskih sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje stavljanjem novih jeftinijih generičkih lekova na Listu lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja", navodi se u saopštenju.

Pogledajte još