Lekarska komora i sindikati protiv smanjenja plata

Kako navode, primena Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenima u zdravstevni ustanovama dovodi do urušavanja zdravstvenog sistema i dirkiminatorska je.

"Uredba dovodi u pitanje kliničku autonomiju lekara i stavlja ga u svojevrstan sukob interesa izmedju zdravstvenih potreba pacijenata, neadekvatno definisanog obima i sadržaja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i problema u finansiranju zdravstvene zaštite", piše u saopštenju.

Kako navode, uredba dovodi do urušavanja zdravstevnog sistema i povećanja nezadovoljstva kako lekara tako i svih zaposlenih u zdravstvu, a posledice od primene su nesagledive.

Istice se da uredba sadrži i elemente diskriminacije kako zaposlenih u sistemu zdarvstvene zaštite u odnosu na ostale zaposlene u javnom sektoru tako i diskriminaciju pojedinih grupa zdravstvenih profesionalaca u odnosu na ostale kolege.

BEOGRAD, 24. avgusta 2012. (Beta)

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.