Preminuo Vojin Dimitrijević

Stručnjak za međunarodno pravo, dosledan borac za pravdu i demokratiju, skroman kao i svi veliki ljudi, precizan i prijatan sagovornik! Takvog ćemo pamtiti Vojina Dimitrijevića. Od njega se imalo šta naučiti, a ko ga je poznavao bio je privilegovan.

Preminuo je baš na 5. oktobar. Ima li neke tužne simbolike u tome?

Bio je počasni je doktor Univerziteta McGill, Montreal i Univerziteta Kent, Velika Britanija. Bio je član je Instituta za međunarodno pravo i nosilac francuskog ordena Legije časti.

Vojin Dimitrijević je rođen 9. jula 1932. u Rijeci. Otac mu je bio diplomata, majka profesorka.

Pravo je doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je radio kao nastavnik od 1960. do 1998. Godine 1998. je prevremeno penzionisan u zvanju redovnog profesora zbog protivljenja novom Zakonu o univerzitetu.

Od 2000. godine bio je član Venecijanske komisije Saveta Evrope za demokratiju putem prava, a od 2001. sudija ad hoc Međunarodnog suda pravde i član Stalnog arbitražnog suda u Hagu. Od 2001. bio je član-osnivač Balkanskog političkog kluba, a od 2003. član međunarodne komisije pravnika.

Od 1995. je radio kao direktor Beogradskog centra za ljudska prava, a od 2005. kao honorarni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta „Union“, Beograd (od 2005).

Od 2003. godine bio je član Saveta za borbu protiv korupcije pri Vladi Republike Srbije.

Pogledajte još