fbpx

Novi rokovi za usvojene finansijske izveštaje 2005.

U skladu sa nedavno usvojenim Zakonom o računovodstvu u reviziji čija je primena već i počela, startovali su i novi rokovi za predaju usvojenih finansijskih izveštaja za prošlu 2005. uz istovremeno još jednu novinu − ove izveštaje obavezno moraju da usvoje skupštine ili neki drugi organ. Polazeći od tih novina, u NBS − Odeljenju za registre podsećaju da svi obveznici revizije, a reč je, pre svega, o velikim i srednjim pravnim licima, svoje usvojene finansijske izveštaje, naravno s mišljenjem revizora moraju da dostave najkasnije do kraja septembra. Mesec dana kasnije, tačnije 31. oktobra ističe rok za sve one koji rade konsolidovane finansijske izveštaje.

Pored već uobičajene dokumentacije koja je i do sada dostavljana uz poslovno−finansijske bilanse, počev od kopije overenih potpisa ovlašćenih lica pa do akta o razvrstavanju, ako je bilo promena u veličine firme, obveznici će ovom prilikom NBS − Odeljenju za registre, morati da dostave i odluke Skupštine ili drugog organa o usvajanju ovih finansijskih izveštaja, zajedno s mišljenjem revizora. Ukoliko je mišljenje revizora na engleskom, bilo bi poželjno, kako smatraju u NBS, da se i ono nađe među predatom dokumentacijom. (“Pregled”)

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.