Vlada odustala od solidarnog poreza

BEOGRAD, 30. mart 2009. (FoNet) – Vlada Srbije obavestiće danas Međunarodni monetarni fond (MMF) da odustaje od dogovorene obaveze da uvede novi porez od šest odsto na plate, penzije i sva druga primanja veća od 12.000 dinara, piše današnja “Politika”.

Analize Vlade pokazale su da je, iako dogovorena s MMF, ta mera socijalno neodrživa. Tom merom je u dogovoru s MMF trebalo da se s trideset milijardi dinara obezbedi tzv. fiskalno prilagođavanje, odnosno da se pokrije deo budžetskog deficita.

“Politika” saznaje da su takvu zajedničku inicijativu u petak postigli premijer Mirko Cvetković i potpredsednik Vlade i ministar ekonomije Mlađan Dinkić.

Srbija ne spori potrebu da sto milijardi odvoji za fiskalno prilagođavanje, ali će od MMF zatražiti razumevanje za odustajanje od uvođenja novog poreza na zarade i penzije.
Istovremeno, MMF će biti jasno predočeno da Vlada ne odustaje od namere da nađe novac za ukupno sto milijardi dinara fiskalnog prilagođavanja.

Za sedamdeset milijardi već je nađeno rešenje i ta suma nije sporna. Za preostalih trideset milijardi, umesto novog poreza, Vlada će novac najvećim delom naći na strani rashoda – u novoj, rigoroznoj štednji i smanjenju državne administracije na svim nivoima.

Prema informacijama do kojih je došla “Politika”, uskoro se mogu očekivati otpuštanja viška zaposlenih na svim nivoima državne administracije, uključujući i lokalnu upravu i javna preduzeća. Od ovih mera biće pošteđeni zdravstvo i obrazovanje, ali u javnim (društvenim) službama odmah će početi ozbiljne reforme i racionalizacije.

U Vladi je već spremljen plan ušteda na strani državnih rashoda. “Znamo šta hoćemo”, bio je komentar za “Politiku” jednog visokog vladinog zvaničnika. Problem je, međutim, što u vladajućoj koaliciji “po dubini” još nema konsenzusa za smanjivanje državnog aparata, ali to neće presudno uticati na nameru Vlade da dodatno smanji rashode za trideset milijardi dinara.

Srbija ima još desetak dana vremena da s MMF usaglasi konačnu verziju stendbaj aranžmana, a očekivanja su da će se MMF saglasiti s ovim predlogom i da neće praviti problem oko vrste pokrića fiskalnog prilagođavanja, jer je najvažnije da se nađe pokriće za trideset milijardi dinara.

Posle toga usledio bi i rebalans budžeta za ovu godinu.

Prema uveravanjima izvora “Politike” s novim planom vlade već se saglasio i guverner Narodna banke Srbije Radovan Jelašić.